Ken je mensen met dementie . .?

Ken je mensen met dementie en wil je hun stem laten horen?

Voor de aanpak van personen van verward gedrag in Amsterdam is Cliëntenbelang Amsterdam op zoek naar mensen die de groep dementerenden kunnen vertegenwoordigen in de klankbordgroep.
 
De titel ‘verward gedrag’ doet misschien in eerste instantie denken aan mensen psychische problemen. Doorgaans scharen we mensen met dementie hier niet onder. Toch wordt in de behandeling en ondersteuning van mensen met dementie gebruik gemaakt van professionals uit de GGz.
Ook binnen de Amsterdamse aanpak wil men heel graag meer zicht krijgen op de problematiek van mensen met dementie en goede oplossingen bieden. Deze groep is in het programma nu nog ondervertegenwoordigd.
 
Wil je meepraten of ken je mensen in je omgeving die dat zouden willen en kunnen?
Meld je dan aan bij Esther Kok: e.kok@clientenbelangamsterdam.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)