– Huurverhoging gemiddeld 3.1 procent

Amsterdamse corporaties mogen over het gehele bezit van huurwoningen een gemiddelde verhoging van 3,1% vragen. Binnen deze kaders kan elke corporatie een eigen invulling geven aan de huurverhoging. Het ene type woning iets meer, het andere iets minder, als de gemiddelde verhoging over het hele bezit maar beperkt blijft tot maximaal 3,1%. Minder mag ook, dat doen onder andere Eigen Haard en Ymere. Of dat kan hangt vooral af van de financiële ruimte van een corporatie en van de resultaten van de onderhandelingen met de huurderskoepel.

Hoe het precies uitpakt per verhuurder ziet u hier.

ingezonden door Marjan Stomph via wooncafé020