Huurverhoging 2016

Als het goed is hebben de huurders onder u het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli a.s. ontvangen. De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn kort geleden door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Misschien wat voorbarig want de besluitvorming in de Eerste Kamer over de huurverhoging van dit jaar is nog niet helemaal afgerond. In de nieuwsbrief van april leest u alles over de huurverhoging 2016.
Ook dit jaar liggen de maximale huurverhogingspercentages boven inflatie, met een inkomensafhankelijke toeslag voor (lage) middeninkomens. De inflatie over 2015 was 0,6%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Verdere info, o.a. over bezwaar tegen de WOZ waarde en de zogenaamde scheefwoner: klik hier >>> 

(Ingezonden door Herman Melkman)