Horizon van 75 mensen (vervolg)

Eerder in deze rubriek was te lezen dat het project Egalité van kunstenaar Elena Kovylina  op 27 februari op het Museumplein zou worden uitgevoerd.

033 

                                                        (foto Ilse de Haan)

Ziehier het indrukwekkende resultaat.  
Wie goed kijkt ziet een van onze stadsdorpers…