Uit de hand gelopen mantelzorg

Sedert juli vorig jaar zijn er Preventiemedewerkers Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een van de speerpunten is voorkomen van ouderenmishandeling/ontspoorde mantelzorg.

De preventiemedewerkers organiseren samen met Veilig Thuis een theatervoorstelling Broos geheten. Broos is een voorstelling over ouderenmishandeling. Angst en schaamte maken het niet gemakkelijk om erover te praten. Toch is het nodig om er aandacht aan te besteden, want ongeveer 5 procent van de ouderen krijgt er mee te maken.
Klik hier  voor de uitnodiging.
Klik hier voor de toelichting.

(H)erkenning van ontspoorde mantelzorg ieen toelichtings dan ook enorm belangrijk, niet alleen voor professionals, studenten en vrijwilligers maar ook  voor mantelzorgers en de mensen in  hun omgeving zoals clubs, kerken, moskeeën. Herkenning is de eerste stap op weg naar bewustwording  en bespreekbaar maken.

Broos nodigt uit tot medeleven, verontwaardiging en zelfs boosheid. Toch is het een voorstelling met een lach en een traan. Het is zwaar maar ook komisch.

Voor meer informatie en aanmelden, zie:  https://www.020veiligthuis.nl

(Ingezonden door Hanneke van Sijl)