GVB Plannen voor het OV

Wanneer deze plannen in oktober 2017 realiteit zouden worden, zijn de gevolgen rampzalig:
– Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en buslijnen
– Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn
– Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen
– Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van bevordering van de snelheid van het OV
– In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer door de IJ-tunnel naar het CS rijden
– Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn.

De consequenties zullen zijn dat voor veel reizigers de kwaliteit van het OV sterk achteruit gaat en dat de loopafstanden fors zullen toenemen. Grote groepen reizigers waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV.
Gevreesd moet worden dat het OV-aandeel in de modal split sterk zal dalen, waardoor het autogebruik wordt bevorderd en de stad dreigt dicht te slibben.

Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die in december 2016 dit vervoerplan zal vaststellen, waardoor het definitief wordt.

Er is dus nog voldoende tijd om te voorkomen dat de desastreuze plannen van het GVB realiteit worden. Daarvoor is in ieder geval nodig veel mediapubliciteit en een krachtige lobby naar de politiek.
Het ontbreekt echter aan een OV-organisatie in Amsterdam die op stedelijk niveau actief is en voldoende kwaliteit en capaciteit heeft om enerzijds een mediaoffensief te voeren en anderzijds een goed georganiseerde lobby naar de politiek te organiseren.

Daarom is het noodzakelijk dat op zeer korte termijn een nieuwe OV-organisatie wordt opgericht. Er bestaan veel organisaties in Amsterdam zoals wijkcentra, wijkraden, verkeerswerkgroepen en specifieke belangengroepen zoals het Bewonersplatform Zuidas waarin veel deskundigheid inzake verkeer en vervoer aanwezig is. Echter, deze organisaties richten zich op een specifiek belang of een bepaald gebied in de stad en niet op het stedelijk belang.
Wanneer de deskundigheid uit deze organisaties wordt gebundeld, kan een nieuwe organisatie ontstaan die op stedelijk niveau beleid kan voeren ten einde goed openbaar vervoer in Amsterdam en zijn regio te realiseren c.q. te voorkomen dat het fijnmazige OV-net wordt afgebroken.
Er bestaat een Stichting Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) die eind jaren ’90 is opgericht in de tijd van het referendum over de Noord-Zuidlijn. Sinds dit referendum is deze stichting een slapende organisatie. De stichting kan nieuw leven worden ingeblazen en zich op stedelijk niveau enorm inzetten voor goed OV. De bedoeling is dat de stichting langjarig bestaat en veel invloed krijgt op het beleid inzake openbaar vervoer.

Men zoekt mensen die een bestuursfunctie of andere ondersteunende activiteiten willen ontplooien.

Verdere info: Victor van Lamoen
Lid Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam namens Vereniging Stadsvervoerbelang
Telefoon: 020-6752449 of 06-48004008
E-mail: vpavanlamoen@hotmail.com

(Ingezonden door Gepke Andringa)