Documenten Zorg

Druk op “>>” om het document te openen.

–  “Ondersteuning en zorg in de buurt, zo regelt u het in Zuid”
    nota Amsterdam Zuid, november 2016                                                  >>

– verslag van onze themabijeenkomst zorg december 2015:          >> 

– samenvatting activiteiten 2015 Kenniskring Zorg van de
  Amsterdamse stadsdorpen                                                                               >>

– verslag van onze themabijeenkomst zorg december 2014:         >>