Foto’s van onze activiteiten

Hier staan enkele foto’s van onze activiteiten, zoals:
– de maandelijkse inloop
– themabijeenkomsten
– binnenbuurtbijeenkomsten
– activiteitengroepen, o.a. wandelgroepen
– overig (midzomerfeesten, paaslunch bv.)


Maandelijkse Inloop                                                                         (foto SDR)

Maandagmiddag in café Blek, met o.a. de napratende jeudeboulers  (foto SDR)


Een van de wandelgroepen, onderweg                                 (foto SDR)

Maandelijkse inloop                                                                          (foto SDR)

De Themabijeenkomst over wonen                                                (foto SDR)

Midzomerfeest in het MLK park                                               (foto SDR)

Maandelijkse inloop                                                                         (foto SDR)


Een van de mogelijkheden in een binnenbuurt
(foto SDR)


Een van de wandelgroepen, onderweg                                   (foto SDR)


Bezoek aan Joodse synagoge in onze buurt                          (foto SDR)


Een van de wandelgroepen, onderweg                                    (foto SDR) 

Jeu de boule op het Merwede-plein                                         (foto SDR)


Een van de wandelgroepen, onderweg                                  (foto SDR)

Kunstproject op het Museumplein waar een van onze stads-
dorpers aan meedeed: alle mensen zijn gelijk!                   (foto SDR)

Paaslunch in het Amsterdamse bos                                          (foto SDR)