Concept GVB plan 2018

Op 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn dan eindelijk rijden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gebruikers van het Amsterdamse openbaar vervoer. Andere routes van bovengrondse trams en bussen, vaker overstappen. Er is uitvoerig gekeken naar de gevolgen voor het woon-werkverkeer. Maar is er goed nagedacht over de gevolgen van de minder mobiele medemens?  Hebben Amsterdammers enige inspraak gehad? Een enquete voor OV-gebruikers is indertijd effectief verstopt achter een oproep die voor de jeugd bedoeld leek: Puzzel mee met het GVB!

Het concept GVB vervoersplan is HIER te lezen.

Vrijdag 2 december vindt in het wijkcentrum d’Oude Stadt een bewonersbijeenkomst plaats voor de Amsterdammers die met vragen zitten. Het Platform Ouderen Amsterdam heeft o.a. op dit dossier actieve gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een inleiding, met ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerp:
Reactie op het concept vervoerplan GVB 2018; de grote omslag bij in diensttreding Noord/Zuidlijn en de daarmee samenhangende totale wijziging in het bovengrondse vervoer-lijnennet.

Doel:
Op 12 december neemt de Regioraad een besluit over dit GVB plan. Wij kunnen dan bepleiten om het besluit nog even uit te stellen, zo- dat de burgers van Amsterdam ook nog werkelijke inspraak kunnen hebben. Dat hoeft niet vertragend te werken, er is nog maar heel recent besloten om het gaan rijden van de NZ lijn een half jaar uit te stellen.

Programma:
Inleider – Jan van der Vis, namens het Platform Ouderen Amsterdam
Sprekers (ieder +/- 10 minuten, waarna gelegenheid tot vragen en discussie)
– Jan-Bert Vroege, gemeenteraadslid D66
– Zeeger Ernsting, gemeenteraadslid GroenLinks
– Ellen van Eijk, namens de Reizigers Advies Raad
– Saar Boerlage, namens de Ouderen Advies Raden Amsterdam

> Vrijdag 2 december
> Nieuwe Doelenstraat 55, 1012CP Amsterdam
> Inloop 19:00 uur met koffie en thee, aanvang 19:30 uur.