Bezwaar tegen verlaging van het aantal uren Hulp bij huishouden ?

Als u in bezwaar wilt gaan tegen de verlaging van het aantal uren voor de Hulp bij huishouden of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Cliëntenbelang Amsterdam, via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl
of tijdens kantooruren via (020) 57 77 976.

(Ingezonden door Marjan Stomph)