Alle berichten van Stadsdorp Rivierenbuurt

Gratis bij de Vrijwilligersacademie

Gratis workshops en trainingen voor iedereen die voor een ander zorgt:

> 21 april Lunch and learn in de Vu over voeding bij dementie http://va-zuid.net/nl/training/379

> 28 april van 19 tot 22 uur door Mee Amstel en Zaan omgaan met niet zichtbare beperkingen http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/opleiding/verdieping/693/workshop-niet-zichtbare-beperkingen

> 10 mei tips om veiliger langer thuis te wonen door Jessica Stedemaker van Fysiek en zo http://va-zuid.net/nl/training/377

> 2 juni drie keer een avond Gesprekstechnieken van Andrea Vogelsanger van de Vrijwilligersacademie http://va-zuid.net/nl/training/365

Nadere info bij Karin Hanekroot: 06 20203301

(Ingezonden door Willem Deken)

Fout in Wijkgids 2016

Per abuis is in de Wijkgids 2016 op pagina 12 vermeld dat onze inloop op de eerste zaterdag van de maand is.

Dat moet zijn: de tweede zaterdag van de maand.

De inloop is  in de buurtkamer van  het ROC TOP gebouw,
Geulstraat 9,
van 16.00-18.00 uur.

Zegt het voort!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Gezondheidsplein & Zorgregio

Op de website van gezondnl.nl vond ik het volgende stukje van Anja van der Aa.

Het zorglandschap transformeert naar lokale (virtuele) Gezondheids-pleinen en Zorgregio’s die herkenbaar zijn voor inwoners en ruimte scheppen voor professionals en ondernemers. Landelijke bekosti-gingskaders en de versnipperde inzet van landelijke middelen voor kennis en innovatie staan deze ontwikkeling in de weg.

Alle veranderingen die beogen de gezondheidszorg toekomst-bestendig te maken, wijzen naar de wijk en regio als plekken waar het moet gebeuren. Veel wordt verwacht van huisarts, sociaal wijkteam, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en van inwoners in de wijk zelf.

Iedere wijk of regio worstelt op dit moment met de vraag hoe de transities vorm te geven. Het barst van de pilots, projecten, proeftuinen en initiatieven. Voor ouderen, voor chronisch zieken, voor meer participatie en een gezondere leefstijl, voor GGZ-problematiek etc.

Deze projectencarrousel heeft alles te maken met de productie-gerichte bekostigingskaders voor zorgprofessionals en de toedeling van middelen voor kennis en innovatie. Voor elk thema is er een landelijk programma of organisatie die de werkvloer probeert te overtuigen anders te werken. Er wordt meegewerkt tot de financiële middelen op zijn.

Samenhang, coördinatie en continuïteit in de wijk of de regio zijn daarmee niet structureel geborgd. Nodig is een infrastructuur om initiatieven te verbinden en (proces)innovaties en informatievoor-ziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Denk aan één wijkinformatiepunt met laagdrempelige inloopplekken, één Persoonlijk Gezondheid Dossier, één (digitale) leeromgeving voor alle wijkprofessionals en een gezamenlijk (digitaal) ontmoetingsplein.

De hele tekst is hier te vinden: klik >>> 

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Contact tussen ouderen en (kamerzoekende) jongeren

Wij zijn vier studenten verbonden aan Enactus UvA die een aantal maanden geleden de sociale onderneming, Homies Amsterdam, zijn gestart. Homies Amsterdam is een huisvestingsservice die gericht is op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Dit doen wij door 50-plussers die ruimte over hebben in hun woning door middel van een uitgebreide matchingsprocedure te koppelen aan betrouwbare, maatschappelijk betrokken en zorgvuldig geselecteerde studenten die op zoek zijn naar een kamer. Afhankelijk van de behoeften van de oudere zijn de studenten ook bereid om (huishoudelijke) hulp te bieden. Tevens hebben wij gemerkt dat er veel interesse is in Homies door ouderen die niet eenzaam zijn, maar het gewoon leuk vinden om een maatschappelijk betrokken student te huisvesten.

Omdat u via de stadsdorpen veel in contact komt met ouderen en sommigen van hen ook goed leert kennen, zouden wij u willen vragen of u misschien interesse heeft om ons te helpen bij dit project. Hierbij gaat het met name om het vinden van ouderen waarvan de kwaliteit van leven door ons project verbeterd zou kunnen worden.

Meer informatie over het project kunt u vinden op onze website, en tevens kunt u wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft altijd contact met ons opnemen:
Arthur van Eeden
Homies Amsterdam
tel: 06-15637123
http://enactus-uva.nl/homies/

(Ingezonden door Willem Deken)

De Tijdmachine in De Buitenhof zaterdag 9 april

Altijd al in een Tijdmachine willen stappen en even terug in de tijd te gaan met een familielid, buurman of buurvrouw? Wat zijn de mooie herinneringen van deze tijd? Welke mooie verhalen moeten nog
verteld worden die je nog niet wist van elkaar? Wie neemt u mee op een reis door de tijd?

Op zaterdag 09 april om 14.00 landt de Tijdmachine bij De Buitenhof (Nieuw Herlaer 2 in Buitenveldert).
Alle ouderen en mantelzorgers uit de buurt zijn hierbij van harte welkom. In de daaropvolgende week nemen vrijwilligers ouderen (van binnen en buiten de Buitenhof) mee in De Tijdmachine. Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie staat klaar en kunnen ouderen terug naar de jaren 60.
Deelname is gratis.
Wij verwelkomen u graag in De Tijdmachine! Heeft u vragen over De Tijdmachine in De Buitenhof? Neem dan contact op met Tim Trooster via tim@stichtingdetijdmachine.nl of 06-12403593
Meer informatie: www.stichtingdetijdmachine.nl

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Praat mee over ouderenhuisvesting in Zuid

Wat zijn de mogelijkheden voor ouderen en welke rol speelt het stadsdeel daarbij?
Op woensdag 13 april organiseert de bestuurscommissie Zuid een beeldvormende vergadering over ouderenhuisvesting en de rol van het stadsdeel hierbij. Er komen diverse sprekers aan het woord over aspecten van ouderenhuisvesting en het zo lang mogelijk aangenaam zelfstandig wonen.  De bestuurscommissie wil graag ook uw ideeën horen en er is gelegenheid voor vragen en discussie.

De vergadering vindt 13 april plaats in Woon- en zorgcentrum Torendael, Veluwelaan 21 1079 PX Amsterdam;  begin 19.30 uur (inloop 19:00 uur)
U bent van harte welkom!

Meer informatie via Erik van Geijn: fgeijn@kpnmail.nl of Yueng Keong Ng: ykng@xs4all.nl (organiserende leden van bestuurscommissie Zuid)

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Tip rond hulp in de huishouding

Is uw hulp ook gekort sinds het keukentafelgesprek naar een paar uur in de twee weken?  En is die hulp ook nog ingepland op maandag?
Dan heb je een probleem met de feestdagen op maandagen, want dan krijg je ineens vier weken geen hulp.  Dat zou dus betekenen dat aan het criterium SCHOON EN LEEFBAAR niet wordt voldaan.
Mijn tip: gewoon eisen dat de hulp die weken op een andere dag komt.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Hogeschool van Amsterdam trakteert ouderen op “Youth”

Vitaal oud worden in de stad, kan dat? Ja, zeker. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe. Om dit onder de aandacht te brengen hangen er vanaf half maart posters door de hele stad.

Tijdens deze campagne willen we graag iets speciaals doen voor de ouderen in de stad. Daarom rollen we de rode loper voor u uit bij een speciale voorstelling van de film “Youth” in Tuschinski. U wordt onthaald als een echte VIP. De Hogeschool trakteert. U hoeft alleen uw meest feestelijke kleding aan te trekken.

Wanneer: woensdag 23 maart

13:00 – 14.00 uur feestelijke ontvangst
14:00 – 16.45 uur film “Youth”

Waar: Pathé Tuschinski, Amsterdam
Reguliersbreestraat 26-34
1017 CN Amsterdam

Hoe: Geef u nu gratis op! U kunt zich hier aanmelden voor dit speciale evenement.
(Als u zich aanmeldt wordt er gevraagd via welk project; dan invullen: Anders).

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Symposium basisinkomen

SDRPbHerman

Het Basisteam Onvoorwaardelijk Basisinkomen Rivierenbuurt Amsterdam is een bewonersinitiatief wat wordt
ondersteund door het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Facebookpagina Basisteam: www.facebook.com/Onvoorwaardelijk-Basisinkomen-Rivierenbuurt-Amsterdam
Contact: Huis van de Wijk Rivierenbuurt – T: 020 301 00 30.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl en op onze Facebook
pagina: www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt

(Ingezonden door Herman Melkman)

 

Vrouwenschrijfgroep zoekt nieuwe leden.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van onze groep afgevallen, dus wij zoeken nu versterking van twee of drie medeschrijfsters – enige schrijfervaring gewenst.

Wij wonen bijna allemaal in de Rivierenbuurt. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt), waar wij onze verhalen aan elkaar voorlezen en becommentariëren. Een keer per vier weken komt er een begeleidster bij die ons helpt, corrigeert, inspireert en ook een opdracht geeft.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 8 april om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee. Laat even per e-mail weten of je komt, aan: 
helenesterkman@tele2.nl

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Sociale ouderenzorg, ook in de participatiemaatschappij!

Het Willem Dreeshuis organiseert ‘Een Goede Oude Dag’. Dit bestaat uit drie delen: een symposium, een officiële receptie en een netwerk bijeenkomst voor een ieder. Deze dag is bedoeld om geïnspireerd te
worden tot sociale ouderenzorg en vooruit te kijken naar wonen, zorg en welzijn voor huidige en toekomstige ouderen, met name de meest kwetsbare. Dit is tevens het formele moment van de sluiting van
het Willem Dreeshuis.
Datum: woensdag 6 april 2016
Locatie: Willem Dreeshuis, Hugo de Vrieslaan 65, 1097 EG A’dam.
Vrij toegankelijk. Wel dient u zich vooraf aan te melden via: www.amstelring.nl/eengoedeoudedag

Het Symposium Sociale ouderenzorg is van 13.00 – 17.00 uur
Aansluitend receptie en Netwerkbijeenkomst/Reünie, en formele sluiting van het Willem Dreeshuis, met een hapje en drankje.
Eindtijd: 19.00 uur

Over het Symposium:
Niet alle ouderen in Nederland kunnen goed meekomen in de participatie-maatschappij. Participeren vraagt om meedoen, pro-actief gedrag en een zekere mate van sociaal vaardig zijn. Een deel van de thuiswonenden en in zorgcentra levende ouderen heeft moeite met de nieuwe eisen die de maatschappij aan hen stelt. Zoals autonomie, regie, participatie en eigen kracht. Wie zijn deze ouderen? Wat is hun visie op wonen, zorg en welzijn? Welke waarden zijn voor hen van belang? Wanneer ervaren zij kwaliteit van leven?

We belichten en bespreken inspirerende voorbeelden vanuit het land. En maken zo kennis met inzichten, methodieken en praktijken die erop gericht zijn juist deze mensen te steunen om ‘leven aan de jaren’  toe te voegen.
Tevens staan we stil bij de veranderende rol van de professionals in hun werken met ouderen. En we horen van politici hoe zij denken over sociale ouderenzorg in de participatiemaatschappij. Hoe kijken
zij aan tegen de groep kwetsbare ouderen? Is het wenselijk dat de gemeente Amsterdam een ‘Actieprogramma voor kwetsbare ouderen’ opstelt, waarin staat hoe het welzijn van deze groep in de stad bevorderd gaat worden?

Sprekers en organisaties die zullen bijdragen zijn onder andere staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona, PvdA, Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond, Jeroen Slot, hoofd Onderzoek van bureau Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, de gemeenteraadsleden Maarten Poorter (PvdA) en Meltem Kaya (D66) en wethouder zorg Eric van der Burg (VVD), Chief Technology Office (CTO) van de Gemeente Amsterdam en nog vele anderen.

Heeft u geen internet of mailadres? Dan kunt u zich ook telefonisch opgeven via nummer: (020) 756 62 31, te bereiken alle werkdagen behalve donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Huurverhoging 2016

Als het goed is hebben de huurders onder u het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli a.s. ontvangen. De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn kort geleden door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Misschien wat voorbarig want de besluitvorming in de Eerste Kamer over de huurverhoging van dit jaar is nog niet helemaal afgerond. In de nieuwsbrief van april leest u alles over de huurverhoging 2016.
Ook dit jaar liggen de maximale huurverhogingspercentages boven inflatie, met een inkomensafhankelijke toeslag voor (lage) middeninkomens. De inflatie over 2015 was 0,6%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Verdere info, o.a. over bezwaar tegen de WOZ waarde en de zogenaamde scheefwoner: klik hier >>> 

(Ingezonden door Herman Melkman)

Zondagse poppenkast in de Geulstraat

Iedere eerste zondag van de maand is er poppenkast in het Buurtlokaal van Geulstraat 9 (in ROC-gebouw).
Kent u mensen met kinderen in de Rivierenbuurt? Stuur dan informatie over dit initiatief van Miek Hoekzema aan hun door! (Miek gaf vorig jaar een lezing voor ons stadsdorp over ART Zuid).
Zondag 6 maart eerste keer!

Info en aanmelden: zie bijgaand affiche, en verder:
– buurtlokaal@gmail.com
– 06  20672529

(Ingezonden door Carin Giesen)

Bloesemtocht langs de Linge

Eerder al is op het Prikbord over de groengrijsbus verteld. De groengrijsbus heeft nu een eigen website: www.groengrijs.com.

De reeds gemaakte reisjes worden daarin (webversie van Excursieboekje 2016) uitgebreid beschreven en geïllustreerd. Maar ook de toekomstige reisjes staan erop. 
Het volgende reisje is: Bloesemtocht langs de Linge. Via het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115, kan men zich daarop inschrijven (enkele weken vóór de datum v.d. dagtocht).

Misschien neemt iemand binnen ons stadsdorp het initiatief om met een aantal mensen van stadsdorp voor een reisje in te schrijven?

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Amsterdam Blend Market

Ik las over de Amsterdam Blend Market (zie afbeelding) op zaterdag 12 maart a.s., van 12 tot 18 uur bij Stayokay op het Timorplein. Daar worden goederen gratis aangeboden, Er is ook een mogelijkheid spullen bij de aanbieders thuis gratis op te halen.

Gepkemarkthalf

En paar punten om rekening mee te houden:
– De chauffeurs geven een datum en tijd door waarin ze langs komen.
– Verzoek is de mannen te helpen door alles op de begane grond klaar te hebben en ze te helpen met inladen (zij doen dit ook vrijwillig!).
– Alles mag aangeboden mits schoon, bruikbaar/onbeschadigd en voor zover mogelijk verpakt in dozen en tassen.
– Etenswaren graag in ongeopende verpakking en binnen de houdbaarheidsdatum. Geen gekoelde producten ivm veiligheid.
– Grote items zoals kledingkasten, bankstellen, witgoed etc kunnen helaas niet want de vervoerders en bezoekers moeten ze makkelijk zelf kunnen tillen en vervoeren. Dat soort spullen kun je aanbieden in de freecycle FB groep Amsterdam Deelt/Geeft.

Nadere info: MEEDOEN@AMSTERDAMBLENDMARKET.NL (met een “E” tussen de K en de T!)

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Doe mee aan onderzoek hersentraining senioren!

Voor een afstudeerproject aan de Universiteit van Amsterdam zijn studenten bezig met een kort onderzoek naar hersentraining bij senioren. Men zoekt deelnemers aan dit project.

Toelichting:
Naarmate men ouder wordt kunnen er beperkingen in het dagelijks functioneren ontstaan. Deze beperkingen kunnen echter op een aantal manieren verminderd worden. Wij zijn erg geïnteresseerd in dit fenomeen en hebben een onderzoek opgesteld waarbij dit wordt onderzocht. Dit doen wij door middel van een leuke, uitdagende training die u ongeveer een half uur per dag zelfstandig moet uitvoeren. De training zal drie weken duren. Daarnaast zijn er twee korte testmomenten die bij u thuis of op de universiteit (in de binnenstad van Amsterdam) kunnen plaatsvinden. De locatie en tijden worden op uw wensen afgestemd, maar het zal plaatsvinden in de periode half maart tot en met half april. Ervaring met computers is geen vereisten.

Lijkt u dit interessant, wilt u ons graag helpen bij ons afstudeerproject en daarbij een bijdrage leveren aan de wetenschap? 
Vereisten voor deelname:
– U bent tussen de 65 en 85 jaar
– U bent niet tweetalig opgevoed
– U heeft nooit eerder Italiaans of Latijn geleerd of spreekt vloeiend een Romaanse taal (Frans, Spaans e.d.)
– U woont in of rondom Amsterdam

Vergoeding
U ontvangt een gratis hersentraining om zelfstandig thuis, ook na het onderzoek, mee aan de slag te gaan.
U krijgt informatie over het gezond houden van uw brein.

Lijkt het u leuk een gratis dagelijkse training te volgen en iets te weten te komen over het gezond houden van uw hersenen, en voldoet u aan onze criteria, dan kunt u zich inschrijven via onderstaand emailadres of telefoonnummer. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor de training. Ook als u verdere onduidelijkheden of vragen heeft zijn wij altijd bereikbaar op onderstaande contactgegevens.

Milan Groot
Namens de Universiteit van Amsterdam
E: hersentraining2016@gmail.com
T: 0648227685

(Ingezonden door Willem Deken)

Horizon van 75 mensen (vervolg)

Eerder in deze rubriek was te lezen dat het project Egalité van kunstenaar Elena Kovylina  op 27 februari op het Museumplein zou worden uitgevoerd.

033 

                                                        (foto Ilse de Haan)

Ziehier het indrukwekkende resultaat.  
Wie goed kijkt ziet een van onze stadsdorpers…

EDplaats van TEAM ED

Op woensdag 16 maart van 16.00-18.00 uur; Huis van de Wijk, Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, is de feestelijke opening van de EDplaats van TEAM ED.
De EDplaats is er voor mensen die andermans succeservaringen willen gebruiken voor het hanteren en overwinnen van psychische klachten, verslavingen, sociale of financiële problemen.

De EDplaats is drie dagen per week open met in de ochtend
herstelgroepen, daarna een goedkope lunch en in de middag vrije inloop bij een team van ervaringsdeskundigen.
Kom!

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Uitnodiging boekpresentatie generatieproeverij

Op 6 maart vindt in de Grote Kerk in Beverwijk de presentatie plaats van het boekje “Generaties Proeven”. De publicatie doet verslag van een experiment met generatieproeverijen, waarin senioren werden verbonden met jongere generaties. Een initiatief van Bert Kisjes en jongerenwerker Jakob Stolk.
Voor meer informatie: www.grotekerkbeverwijk.nl

Zondag 6 maart 2016, Grote Kerk Beverwijk
15.00 uur      Inloop
15.15 uur      Welkom
15.30 uur      Boekpresentatie
15.45 uur      Startschot Generatiebroedplaats Grote Kerk
                            Speeddate/tafelgesprek ter plekke
16.15 uur      Borrel
17.00 uur      Einde

Iedereen is welkom!
Wel even aanmelden: grotekerkbeverwijk@gmail.com

Dit onderwerp is volgens mij ook voor stadsdorpen van belang.
(ingezonden door Carin Giesen)

Een horizon van 75 mensen op het Museumplein

Stichting ArtWorlds brengt de internationale performance van kunstenaar Elena Kovylina naar Amsterdam. Na Moskou, Sint Petersburg en Parijs presenteert ArtWorlds op zaterdag 27 februari om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam Elena Kovylina’s performance: Égalité.  In de drukte van het plein zal zich gedurende een half uur een menselijke horizon aftekenen. Een baken van rust dat aandacht vraagt voor gelijkwaardigheid met respect voor elkaars verschillen.

Met Égalité verbeeldt Kovylina (Moskou, 1971) de paradoxale, zelfs schier onmogelijke relatie tussen gelijkheid en vrijheid. Staande op in hoogte variërende voetenbankjes komen de 75 deelnemers mét hun
verschillen − man, vrouw, jong, oud, met uiteenlopende beroepen en achtergronden − samen op één lijn. ArtWorlds vindt in Kovylina’s Égalité een parallel van haar streven naar gelijkwaardigheid in de kunst.
Onze staddorper Mia Fiedeldij Dop doet mee aan de performance. Iedereen is welkom om te komen kijken (niet om mee te doen).

Égalité vindt plaats op zaterdag 27 februari 2016
Locatie: Museumplein, Amsterdam
Tijd: 16:00  – ­ 17:00 uur.

(Ingezonden door Carin Giesen)

HELP Huis van de Wijk – Rivierenbuurt

HELP Huis van de WIJK – Rivierenbuurt  aan € 5000 door (vóór 6 maart) uw stem uit te brengen op: 
ING.NL/ STEMNEDERLANDVOORUIT 

ING wil graag initiatieven helpen die zich dagelijks inzetten voor de maatschappij. Om te bepalen welke van deze initiatieven ING gaat helpen met een donatie, vragen we jou te stemmen op de inzending van je keuze (bron: website ING.nl).
De website geeft vijf keuzes:
MIJN KEUZE IS nr. 4:
Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt WOOR

HET AANTAL STEMMEN BEPAALT HET SUCCES (DONATIES VAN € 1000 TOT € 5000). U kunt uw stem uitbrengen via de website ing.nl/stemnederlandvooruit.
Stemmen in het kantoor van ING, Rijnstraat 93 kan ook.
Ook niet-ING klanten kunnen stemmen.

Doel van de donatie: voor de buurt een toegankelijke, prettige en veilige plek te zijn door o.a.: het creëren van ontmoetingsplekken in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Dit ter voorkoming van isolement en vereenzaming bij bewoners. 

Toelichting van Christine Verweij, coördinator van WOOR (www.woor.nl):  Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt bestaat dit jaar 50 jaar. Zij wil dit met een groots feest vieren.De subsidie zal daaraan besteed worden.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Diensten thuis voor een bedrag per uur

Amsterdam gaat door met Diensten thuis voor een bedrag per uur. Bent je mantelzorger, 70+ of ontvang je zorg? Voor 10 euro per uur kun je extra hulp regelen voor speciale klussen thuis.  Extra klussen waar je niet aan toekomt of die je zelf niet meer kunt. 
Krijg je al hulp bij het huishouden (Hbh) via de gemeente?
Dan betaal je vanaf 1 januari 2016 slechts 5 euro per uur.

PbMarjanzorg

Zie voor aanbieders van de hulp en meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ hulp-langer/diensten-thuis/

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Nationale liever thuis! beurs

Nationale liever thuis! beurs is in de Rai van 20 t/m 23 februari 2016.
Daar zijn veel tips te zien en te horen om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Wie weet leuk even te gaan kijken en ideeën op te doen.

Als je op de website een kaartje aanvraagt krijg je gratis toegang.
De nieuwsbrief die je daarna krijgt kan je weer gewoon afzeggen.

Verdere info en gratis kaartje op http://lieverthuis.info/events/praktische-informatie/gratis-toegang/

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Fit en gezond oud worden

Prof. dr. Erik Scherder, neuropsycholoog en bekend van De Wereld Draait Door komt op 3 maart 2016 in het Wijkopbouworgaan Buitenveldert een lezing geven over:
Fit en gezond oud worden

Na afloop van de lezing zijn er gezonde hapjes en is er een informatiemarkt over voeding en beweging in Buitenveldert.
Neem vooral iemand mee. 
We verwachten veel belangstelling, geef u snel op.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, AJ Erntstraat 112
Tijdstip: zaal open 11.30
Kosten € 5 per persoon
Vooraf aanmelden: info@goldensports.nl

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

VALENTIJNSDAG VOOR KOPPEL JONG MET OUD

VALENTIJNSDAG VOOR JONG EN OUD/ GROEN EN GRIJS WORDT GEVIERD OP ZATERDAG 13 FEBRUARI IN café-rest.
DE NIEUWE POORT op de Zuidas achter NS-station ZUID.

Iedere Stadsdorper is uitgenodigd om mee te doen met een flitsend programma, zoals “daten”: een oudere wordt aan een jongere (werkend op de Zuidas) gekoppeld naar eigen keus en gaat een paar uur met deze op stap.

Op deze dag staat de ontmoeting tussen jong en oud centraal, waarbij jongeren, die wat willen betekenen
voor een ander, op date gaan met een Amsterdamse seniore man of vrouw.
Er worden verschillende uitjes georganiseerd, zoals een boottocht, bowlen of een museumbezoek. Maar je kan ook zelf een leuk uitje bedenken!
De dag begint om 12.00u in De Nieuwe Poort met een gezamenlijke lunch, gevolgd door een grappig matchingspel. Daarna vertrekken de koppels in kleine groepjes naar hun gekozen activiteit.
Eind van de middag, om 18.00u komt iedereen weer naar De Nieuwe Poort voor een feestelijke borrel met muziek. Uiteraard worden de eventuele kosten voor de activiteit lady-of gentlemanlike betaald door de young professional. Dus heb je nog geen plannen voor Valentijnsdag? Meld je dan nu aan voor de leukste date van het jaar! Zaterdag 13 februari, 12.00 – 18.00u. Toegang: vrij.

DE DAG HEEFT NOG VEEL MEER VERRASSINGEN IN PETTO.
Verder lezen, en aanmelden op http://www.denieuwepoort.org/nl//event/valentijnsdag-2016.

(Ingezonden door Anneke Schmidt; a.schmidt13@upcmail.nl)

Huizen van de Wijk in Zuid gaan verhuizen

Elk gebied in Zuid krijgt een zg. eigen GEBIEDSPLAN. Een plan op maat zogezegd, als uitvloeisel van een “gebiedsagenda”, waarvan de doelstellingen door de gemeenteraad elke vier jaar worden vastgesteld. Voor de Rivierenbuurt betekent dat onder meer dat het HUIS VAN DE WIJK in Rijnstraat 115 zal moeten verhuizen. In het gebiedplan komen de maatregelen, projecten en activiteiten die in 2016 aandacht krijgen, aan de orde.

Dit zal m.i. niet zonder gevolgen blijven voor vele gebruik(st)ers van de faciliteiten en de meedoeners van activiteiten in en om ONS Huis van de Wijk. KOM DAAROM MEE PRATEN OVER DE CONSEQUENTIES VAN DIT PLAN OP: donderdag 11 februari a.s. van 20 – 22 uur in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115.

Meer informatie is te vinden in DE ECHO van 27 januari 2016, in het gratis blad van de Gemeente AMSTERDAM (ontvangt u over de post), en op de website van Stadsdeel Zuid. Daar vindt men ook de agenda voor deze avond en kan men zich aanmelden voor deelname.
Uiteraard van harte aanbevolen voor een ieder die zich betrokken voelt bij ingrijpende veranderingen in de Rivierenbuurt en daarover zijn/haar zegje wil doen.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Te hoge WOZ-waarde ook van belang voor huurders!

Vanaf 2016 gaat de WOZ waarde voor huurwoningen meetellen in het puntensysteem waarmee de maximale huur voor een sociale huurwoning wordt berekend. Huurders hebben dan een financieel belang bij de hoogte van de WOZ-waarde. Ze kunnen daarom nu bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

De Woonbond heeft een voorbeeldbrief op zijn website geplaatst. Bezwaar maken heeft alleen zin als de WOZ-waarde te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning te groot is ingeschat, er geen rekening is gehouden overlast uit de omgeving, of de woningen waarmee de huurwoning wordt vergeleken niet vergelijkbaar zijn. Op de website van de huurcommissie kunnen huurders berekenen wat de maximale huurprijs van hun woning is, met de huidige WOZ-waarde.

Een lagere maximale huurprijs betekent niet dat de huur direct omlaag gaat. Het gaat immers om het berekenen van de maximale huurprijs, die in veel gevallen boven de feitelijke huidige huurprijs ligt.
Bij een hoge aanvangshuur of door huurverhogingen boven inflatie kan de huurprijs in principe wel tot deze huurgrens stijgen. Als de huidige huur op of dicht bij de maximale huur ligt kan een bezwaar tegen de WOZ er voor zorgen dat de huur niet meer kan stijgen.

Daarnaast kan de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde ook onder de huidige huurprijs komen te liggen. In dit geval hebben huurders recht op huurverlaging.

Lees verder op deze  link, waar ook de modelbrief voor een bezwaarschrift te vinden is.

(Ingezonden door Marianne Osnabrug)

Extra plekken computercursus SeniorWeb

De inschrijfdagen van het Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt zijn achter de rug. De meeste computer- en tabletcursussen voor 50plusserscursussen zijn vol. Maar er worden extra cursussen rondom Windows 10 georganiseerd en er zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursussen Picasa, Facebook en Fotoalbum maken.

Meer info op www.leercentrum.info, of via 06-80140373.

Wereldrecord aerobics voor 65+?

29 februari organiseren studenten Geneeskunde van het AMC
een wereldrecordpoging “Aerobics met ouderen”. Doet u mee?
Voor alle leeftijden en niveaus! U krijgt:
– een aerobicsles met professioneel docent
– een gratis lunch
– een college “geschiedenis van de geneeskunde”

Bij het AMC Zuid oost
Op 29 februari
Om 12 – 15 uur
Het is gratis!

Meer info >>>
Aanmelden: Lustrum@mfas.net

VN Verdrag rechten voor mensen met een beperking

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland. Een Nederland waarin barrières voor mensen met een beperking verdwijnen.

Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen.

Nederland is één van de laatste landen die het verdrag nog moet ratificeren. Na de ratificatie volgt de implementatie (uitvoering). De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich in voor zowel een zorgvuldige en spoedige ratificatie als voor een daadkrachtige implementatie. Ook De Alliantie kijkt uit naar de behandeling van het VN-verdrag in de Eerste Kamer.

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen

Op dinsdagavond 9 februari, in de Stadsschouwburg van Amsterdam, is er een Boekenbenefiet voor vluchtelingenkinderen. Naar een idee van Dimitri Verhulst. Een keur aan schrijvers zullen optreden, onder wie Franca Treur, Esther Gerritsen, Dimitri Verhulst, Kader Abdollah, Renate Dorrestein, Jelle Brand Costrius, Christine Otten e.v.a. Van de opbrengst worden (prenten) boeken gekocht voor vluchtelingenkinderen. 20.00 uur. http://www.2016jaarvanhetboek.nl/2016-jaar-boek/evenementen/boekenbenefiet/

(Ingezonden door Leontine Lucas)

Poëzie op de zondagmiddag

Dit voorjaar is in De Nieuwe Liefde een nieuwe serie poëzie-programma’s op de zondagmiddag te zien. De komende maanden staan vier dichters en hun poëzie centraal: de diepgravende teksten van W.H. Auden, het gepassioneerde werk van Sylvia Plath, de muzikale poëzie van Hugo Claus en de speelse geINKEiN
indichten van K. Schippers.

Voor deze serie kun je een passe-partout aanschaffen waardoor je maar voor drie programma’s betaalt, namelijk €45 i.p.v. €60. Via deze link kun je de programma’s bekijken: http://denieuweliefde.com/home/.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Computer cursussen SeniorWeb

Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt begint aan het nieuwe seizoen. Dat betekent opnieuw een uitgebreid cursusprogramma van computer- en tabletcursussen gericht op 50plussers. Gegeven door ervaren docenten vanuit de lesmethodes van de landelijke organisatie SeniorWeb.

In het cursusprogramma vindt u natuurlijk cursussen Windows 10, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Zowel voor beginners als voor gevorderden. En de bekende starterscursussen iPad, tablet en Facebook. Nieuw zijn dit seizoen cursussen op het gebied van digitale fotografie, Zoeken op Internet, Google.

Meer informatie over het cursusprogramma kunt u vinden op de website van het leercentrum www.leercentrum.info

Inschrijven voor de cursussen kunt u op de informatie- en inschrijfdagen maandag 18 januari van 13.00 tot 15.00 uur en donderdag 21 januari van 10.00 tot 12.00 uur. Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld contant voldoet. Pas na betaling bent u definitief ingeschreven.

Eventueel kunt u, als er nog plaatsen zijn, zich later nog inschrijven via telefoonnummer 06-80140373.

De inschrijving en cursussen vinden plaats in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Rijnstraat wordt “freezone”.

De gemeente heeft besloten de Rijnstraat in te stellen als “freezone” (pilot). De herinrichting van de Rijnstraat is bijna klaar en de ondernemers hebben zich sterk verenigd in een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Met het instellen van de freezone is er beperktere regelgeving met het doel om ruimte te geven aan ondernemers-initiatieven. Bestuurder uit Zuid Paul Slettenhaar: “Dit kan de Rijnstraat een enorme impuls geven.”
Gebieden die in aanmerking komen moeten te maken hebben met veel leegstand, een actieve ondernemersvereniging hebben en investeringsbereidheid van partijen. Andere freezones in de
stad zijn de Jan Evertsenstraat en het Osdorpplein.

De gemeente gaat samen met ondernemers en bewoners invulling geven aan deze pilot. “We gaan in het eerste kwartaal van 2016 actief momenten organiseren waarbij vooral ook bewoners om goede ideeen voor de Rijnstraat wordt gevraagd. Samen met u, de bewoners van de straat, en de ondernemers willen we een positieve impuls geven aan dit mooie winkel‐ en woongebied. Heeft u al goede ideeën? Stuur een mail naar freezones@amsterdam.nl. Hierop ontvangt u van ons altijd een reactie.”

(Ingezonden door Herman Melkman)

Spiritualiteit van de stilte

In aanvulling op mijn eerdere berichtje over 4 avonden Grey Power in het VUmc : de verslagen van de debatten vindt u op de website van Grey Power. Interesse? Klik hier >

Ik wil u graag het stukje van Johan Goud, over de spiritualiteit van stilte,  onder de aandacht brengen.  Het begint als volgt:

“Het gaat in dit symposium om de stilte die – gemiddeld gesproken – in het leven van ouder wordende mensen meer present is dan daarvoor het geval was. Is die stilte alleen een kwestie van afname en vermindering: arbeid die verdwijnt, contacten die minder in aantal worden, mobiliteit die moeizamer wordt, schaamte en gevoelens van nutteloosheid, en dergelijke? Of kan over die relatieve stilte ook in een andere toonsoort gesproken worden? Ik denk het wel en doe dat in vijf stappen.”  Verder lezen?  Klik hier >.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

 

Boeken voor vluchtelingen

Alle filialen van de OBA nemen graag je overbodige (kinder-prenten-en volwassen) boeken in ontvangst ten behoeve van VLUCHTELINGEN (kinderen en volwassenen). Het bevordert het nederlands leren en dus de integratie.
Ook voor AZC’s. Kleine moeite, groot resultaat.
Kun je ze zelf niet brengen, vraag dan via Stadsdorp hulp van een autobezitter/ster.

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Beweegroute in Zuid

Stadsdeel Zuid bekijkt in samenwerking met de Fysio SFR, huis van de wijk en puurzuid of er animo is om een “kwiek beweegroute” aan te leggen. Dit is een route voor ouderen van ongeveer 1000 meter door de wijk met op +/- 15 plekken een simpele uitleg om een specifieke beweegoefening te doen. Zie voor meer informatie de onderstaande links.
Reacties en nadere info: http://kwiekbeweegroute.nl/

(Geplaatst op verzoek van Jeroen Hofman
Beleidsmedewerker Sport Stadsdeel Zuid)

VROUWENSCHRIJFGROEP

VROUWENSCHRIJFGROEP MET EIGENZINNIGE VROUWEN ZOEKT NIEUWE LEDEN.

Wegens omstandigheden zijn er onlangs een paar leden van de groep
afgevallen, dus wij zoeken nu versterking; enige schrijfervaring
gewenst. Wij schrijven voornamelijk verhalen aan de hand van een
opdracht; dat doen wij thuis en elke twee weken komen wij op
vrijdagochtend samen van 10 tot 12 uur, in het Huis van de Wijk,
Rijnstraat 115 (Rivierenbuurt) waar wij onze verhalen aan elkaar
voorlezen en becommentariëren.

Kom een keer kennismaken, als je kunt op vrijdag 12 februari om 10 uur. Als je al eens iets hebt geschreven (van ongeveer een A-4tje) breng het dan mee.  Laat even per e-mail weten of je komt, aan
Leontine Lucas. leluc16@gmail.com

(ingezonden door Leontine Lucas)

Tabletcafé in de OBA

Tabletcafé in de OBA aan het Roelof Hartplein. Daar kunnen bewoners uit zuid, dus ook onze Stadsdorpelingen, elke 1e en 3e dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur gratis terecht met vragen over het gebruik van tablets en iPads.
In het café kunnen mensen ervaringen uitwisselen en kennis delen. Bijvoorbeeld over het installeren van apps en over handige tips en trucs om alles uit de tablet of iPad te halen. Iedereen kan gewoon even binnenlopen. Voor het gebruik van wifi is een OBA-lidmaatschap nodig.

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Congres en film over dementie

Aankondiging Congres en filmpremière

Nederlands Filminstituut Eye Amsterdam 14 januari 2016
Gemeente Amsterdam is gastheer, inleiding door Eberhard van der Laan.

De film ‘Ger, Mijn Hoofd in Eigen Hand’ gaat in het Eye in première en daar omheen is het congres ‘Wie neemt de de regie bij dementie’ georganiseerd. Vele grote namen uit de dementiezorg treden hier op. Een jaar WMO in uitvoering wordt geëvalueerd en met name praktische innovatieve oplossingen worden gepresenteerd.
De film laat zien wat Ger’s wensen zijn, hoe hij nuttig wil blijven, wat de impact van zijn dementie is op zijn leven en hoe hij praktische zaken heeft geregeld.

Voor het programma en voor inschrijving (Eur 190,- ex BTW p.p.!):
http://www.registratiemijnhoofd.com/nl/programma-nieuw/

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Grey Power 2.0

Na de succesvolle eerste editie van Grey Power in 2014 is het nu tijd
voor een tweede editie met meer verdieping: Grey Power 2.0. Onderwerpen zijn ‘Dood op bestelling’, ‘Liever een zorgrobot?’, ‘De ouderdom is geen stiltecoupé’ en ‘Rustige hormonen, betere seks?’. Onder leiding van presentator Frénk van der Linden gaan sprekers en publiek op zoek naar de betekenis van levenservaring. Martijn Huisman, onderzoeksdirecteur van Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), presenteert per thema de laatste uitkomsten van onderzoek op dit gebied.
http://InterneCommunicatie@vumc.nl

(Ingezonden door Anneke Schmidt)

Mia met twee exposities

Van harte nodig ik jullie uit voor twee exposities met mijn werk:

> Een groepsexpositie in de KUNST10DAAGSE IN BERGEN (N.H.). 16 – 25 OKTOBER 2015
Galerie Schlessart, Voert 18A, Bergen.
Alle dagen geopend van 11 – 17 uur.
Ik doe mee met nieuw werk.
Nadere info: http://www.schlessart.nl/expositie.html

> VERKOOPEXPOSITIE IN NOVEMBER
MLB Galerie
Witte de Withstraat 32A, Amsterdam.
Vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 12 – 18 uur.
Werken op papier vanaf 1990. Grote keus, schappelijke prijzen.
In combinatie met nieuw werk van Ans de Vree.
Nadere info: http://mia-f-dop.nl/

(Ingezonden door Mia Fiedeldij Dop)

Feest Huurdersbelang Zuid

Huurdersbelang Zuid nodigt u uit voor een feestelijke bijeenkomst op 16 oktober. Deze maand is het precies één jaar geleden dat Huurdersbelang Zuid werd opgericht. Wij willen dit vieren met al onze leden en iedereen die kennis wil maken met de activiteiten van de onze vereniging.
Het feest is in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a, aanvang 19.30 uur. 
Nadere info: www.huurdersbelangzuid.nl

(Ingezonden door Herman Melkman)

Meneertje-abstraheertje

Zondag 11 oktober is in het kader van de Kinderboekenweek de presentatie van een prentenboek van Miek Hoekzema. Zij is buurtbewoner, beeldend kunstenaar, sleuteldrager van de inloopplek, en heeft op onze themabijeenkomst van 12 september jl. een inleiding gegeven over ArtZuid en enkele openbare beeldhouwwerken in hun relatie tot de architectuur in de Rivierenbuurt.
De presentatie is in het Mondriaanhuis in Amersfoort.
Iedereen is welkom. Voor meer informatie: klik hier >

(Ingezonden door Carin Giesen)

NieuwAmsterdam / stad in transitie

In de “Stadberichten van deze week” deze keer o.a. een stuk over de Amsterdamse stadsdorpen, onder de titel: “Liever een goede buur”. 
Het stuk stelt o.a. dat de bewoners van de hoofdstad de nostalgie en sociale bindingen van het klassieke dorp willen najagen.
Te vinden op https://stedenintransitie.nl
“Stedenintransitie” is een initiatief van Pakhuis de Zwijger.

(Ingezonden door Willem Deken)

Langer thuis blijven wonen

 

Moet u langer, of wilt u prettiger thuis blijven wonen? Bekijk presentaties, demonstraties en vind allerlei praktische informatie op:
– 26 oktober a.s.
– vanaf 13:30 uur tot 15:45 uur
– Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J.Ernststraat 112

Aanmelding kon tot 22 oktober op tel nr: 020 6444044, maar misschien is er nog plaats.
Gratis hapje en een drankje.

(Ingezonden door Gepke Andringa)

Welke zorg helpt u zelfstandig te blijven?

PuurZuid organiseert bijeenkomsten over:

Welke zorg in Zuid kan u helpen zelfstandig te blijven?

Er zijn tal van professionals aanwezig die u vertellen over de mogelijkheden van professionele en vrijwillige diensten. Er is volop gelegenheid antwoorden te krijgen op uw persoonlijke vragen.

Er is veel veranderd binnen de zorg. Zoals Wijkzorg, de WMO, thuiszorg, etc. Tijdens de bijeenkomst hoort u hoe het nu georganiseerd is en bij wie terecht kunt voor welke zorg.

De bijeenkomst is voor mensen die nu of in de toekomst zelf zorg nodig hebben en voor hun naasten.

Huis van de wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Donderdag 17 september a.s..

15.00 tot 17.00 uur

Mensenrechten in de stad

Stedelijk wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs, Jeugd & Diversiteit nodigt alle inwoners van stadsdeel Zuid uit om mee te praten over mensenrechten in de stad.

U wordt mede ontvangen door Marijn van Ballegooijen, lid Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid.

Datum: donderdagavond 10 september 2015

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: stadsdeelwerf Zuid, van Heenvlietlaan 50 (Buitenveldert)

Meer informatie en het aanmeldformulier (even zoeken onder mensenrechten): www.amsterdam.nl/diversiteit

(Ingezonden door Marjan Stomph)

Bijeenkomst over Vechtstraat 92

Dinsdag 1 september, twee tijden mogelijk: 16-18 uur, en 19:30-21:30 uur
Koffie-corner in het Huis van de Wijk , Rijnstraat 115.

We kunnen met het buurtlab waarschijnlijk een kijkje nemen in het voormalige zusterhuis (het leegstaande deel boven het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, voormalig HVO Querido) en we verkennen de mogelijkheden en kansen voor een nieuwe invulling die goed aansluit op wat er in de buurt nodig  is.

Wilt u alvast doorgeven of u hiervoor belangstelling heeft en welk tijdstip het beste schikt?
Zo kunnen we vast inschatten wanneer de meeste belangstellenden er bij kunnen zijn en het programma goed voorbereiden. Stuur dan zo snel mogelijk een mail aan: buurtlab@studiotransit.nl

NB – meer info over het buurtlab:
Zie https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/dromen-‘vechtplein’/

iPad? Tablets? Windows 10? Lees dit!

Woensdag 2 september begint het Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt aan het nieuwe cursusseizoen. De cursussen:

· iPad voor beginners

· Android tablet voor beginners

· Windows 10 voor beginners

· Windows 8.1 overstap naar Windows 10

· Windows 7 overstap naar Windows 10

· fotobewerking op de iPad

· Facebook

· foto’s beheren en bewerken met Picasa

· fotoalbum maken

Het complete cursusprogramma vindt u op onze website www.leercentrum.info. Inschrijven kan, als er nog plaatsen
zijn, via tel. 0626216029 of e-mail leercentrum.rivierenbuurt@gmail.com. U moet het cursusgeld dan voldoen op de eerstvolgende woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur, in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115.

Bij de inschrijving wordt verwacht dat u het cursusgeld ter plekke voldoet. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.

Bijeenkomst senioren en veiligheid

De laatste jaren stijgt het aantal gevallen van oplichting en babbeltrucs bij ouderen. Deze stijging is niet
verontrustend, maar is natuurlijk wel ongewenst. Daarom organiseert het Wijkteam De Pijp-Zuid (Rivierenbuurt) van
de politie eenheid Amsterdam en het Stadsdeel Zuid een informatiebijeenkomst. Waargebeurde situaties en
praktijkvoorbeelden komen aan de orde, en u kunt ook met uw eigen vragen en ervaringen terecht. Als u de bijeenkomst bezoekt krijgt u, indien gewenst, de mogelijkheid u in te schrijven voor een digitale deurspion. De bijeenkomst is op:

– woensdag 24 juni 2015

– van 14:00 tot 15:30 uur

– Maarten Lutherkerk, Dintelstraat 134.

Vanaf 13:30 bent u welkom en de koffie en thee staan klaar. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

(Ingebracht door Marjan Stomph)

Huurverhoging 2015

In verband met de komende huurverhoging heeft Huudersbelang Zuid ons gevraagd de mensen van stadsdorprivierenbuurt
te informeren over hun informatieavond:
> Dinsdag 9 juni,
> Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
> 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Zaal open 19.30 uur.

Niet -leden van deze vereniging zijn ook welkom en de toegang is gratis.
Nadere info: www.huurdersbelangzuid.nl

(Ingezonden door Carolien van den Handel)

Stadsconferentie “Leven in 2020″

Op dinsdag 2 juni heet het Kennisnetwerk Amsterdam je van harte welkom in de Tolhuistuin waar de bezoekers met elkaar nieuwe oplossingen voor sticky problems gaan bedenken en zo de agenda bepalen voor leven in 2020. Laat je inspireren door grote maatschappelijke tendensen en ga in kleinere deelsessies de sticky problems te lijf om de contouren verkennen van hoe het leven in Amsterdam in 2020 er uit moet zien.
Een van de deelprogramma’s: Ouder worden in Amsterdam
Amsterdam telt steeds meer ouderen; ook de gastarbeidsgeneratie wordt nu 65. Deze laatste groep heeft vaak een onvolledige AOW. Daarnaast zorgen de decentralisaties ervoor dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en via hun netwerk voor zorg en begeleiding moeten zorgen. Hier dreigt een tweedeling: rijke ouderen eten de erfenis op en weten zich zo verzekerd van goede, betaalde verzorging in een goed huis. Arme ouderen verpieteren.
Aan de andere kant zijn er genoeg betaalbare voorzieningen buiten Amsterdam.
Kernvraag: Moeten ouderen die het niet kunnen betalen verhuizen naar Almere-Oost of Purmerend-Noord?

Nog niet opgegeven? Doe het snel en mail naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Zorg in de stad: het “kwik-fit model”

Marcel Canoy (hoogleraar Zorgeconomie aan Tilburg University en publicist, oa. Follow the Money, NRC, Volkskrant), 

en Bart Meijman van het initiatief “de Dappere Dokters”, gaan in op de vraag: hoe werkt ons zorgstelsel. Daarnaast verkennen zij een aantal oplossingsrichtingen.

De Dappere Dokters willen geen maximale zorg maar optimale zorg leveren. De patient staat hierin centraal, niet de behandeling. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Verder aandacht voor “Meer zorg, minder geld”. Multidisciplinaire teams met zorgprofessionals van verschillende achtergrond voorzien huishoudens met complexe problemen van (specialistische) zorg. Bureaucratie en procesmanagement willen ze zoveel mogelijk beperken. Lukt dit?

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 K, 1019 HC Amsterdam
020 6 246 380
Aanmelden via de website: www.dezwijger.nl

(Ingediend door Anneke Schmidt)

Algemene Vergadering VN over recent NASA milieu rapport

Op 21 september a.s. komt de Algemene Vergadering van de VN bijeen over een recent NASA rapport. Enkele citaten over inhoud en belang van deze vergadering:

“Omslagpunten die ijsblokken zo groot als flatgebouwen over Europa en de Verenigde Staten ontketenen.”; “Zeespiegel stijgt ruim een meter.”; “Waar moeten straks al die miljoenen mensen naar toe die wereldwijd in steden en dorpen direct aan de kust wonen?”; “Dit is geen politieke kwestie, het gaat om overleven.”

Meer weten? https://secure.avaaz.org/nl/join_to_change_everything/?bfcOkbb&v=40595

(Ingezonden door Leontine Lucas)

 

Eigenwijs met leegstand

 

De stichting EigenWijs met Leegstand wil dat leegstaande panden worden getransformeerd tot een spannende mix van woon- en werkeenheden voor ouderen en studerende jongeren, ateliers voor kunstenaars, werkruimten voor zzp’ers en buurt en zorg ondersteunende functies; voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Wij willen zelf invulling geven aan onze manier van wonen en willen een plek waar je op een prettige manier oud kunt worden, samen met anderen en zo lang mogelijk met de regie in eigen hand. In het gebouw komen voorzieningen waar zowel de nieuwe gebruikers als de bewoners en ondernemers uit de buurt behoefte aan hebben. Een groeiend aantal belangstellenden heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Hoe meer mensen, hoe sterker we staan.

Meer weten​? www.eigenwijsmetleegstand.nl

(Ingezonden door Mia Fideldij Dop)

Er is een Buurtwet in de maak

De Buurtwet is een ietwat verkeerde naam voor een goed doel. Dat doel is het vastleggen van een aantal rechten die buurtgroepen en burgerinitiatieven in de komende bestuursperiode kunnen opeisen om hun ideeën en initiatieven voor een leefbare buurt te realiseren.

Buurtwet

Het project is ontstaan doordat in de gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen waarin het gemeentebestuur is opgedragen een Amsterdamse variant te maken van de Engelse Buurtwet. Daarin moeten met name drie rechten worden vastgelegd:

  1. Het recht om te bieden (als een buurt een leegkomend gebouw een bestemming wil geven die belangrijk is voor de buurtgemeenschap);
  2. Het recht om uit te dagen (als een buurtorganisatie denkt dat ze een publieke taak (vuilafvoer, zorg, beheer openbare ruimten) denkt beter zelf uit te kunnen voeren;
  3.  Het recht om te plannen (een buurt maakt zelf een ontwikkelingsplan voor een (deel van een) buurt.

Interesse? Werken aan wijken

(Ingezonden door Herman Melkman)