Auteursrecht

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en andere materialen op deze site zijn eigendom van SDR en de aan haar gelieerde personen of organisaties, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar, of zijn  geen voorwerp meer van het auteursrecht van een ander..

Het is toegestaan deze site in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, o.a. voor verspreiding onder derden, maar alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, wordt u verzocht SDR hiervan op de hoogte te stellen.