Andreaspenning voor Jan Groen

Woensdag 7 december heeft Jan Groen , met twee andere buurtbewoners, de Andreaspenning ontvangen uit handen van
locoburgemeester Udo Kock. De drie actieve bewoners uit Zuid
ontvingen de onderscheiding op Nationale Vrijwilligersdag.
Ze zijn actief in onder meer besturen, werkgroepen en de strijd tegen eenzaamheid. Gezien de grote inzet van deze bewoners voor Amsterdam en in het bijzonder voor ouderen in stadsdeel Zuid hebben zij de Andreaspenning ontvangen.

Dr. Jan Groen, ook actief in ons Stadsdorp, verdient de penning omdat hij zich sinds zijn vervroegd pensioen met veel energie inzet voor de bewoners van Zuid (en Amsterdam). Sinds 1984 zit de heer Groen in het bestuur van verschillende stichtingen en werkgroepen. Zo is hij voorzitter van de Wmo adviesraad in Amsterdam Zuid, was hij lid van de stedelijke Wmo adviesraad in Amsterdam en is hij bestuurslid van verschillende ouderenbonden in Amsterdam. Ook vervult hij nog steeds de functie van penningmeester bij diverse
stichtingen in de stad.

Andreaspenning
Deze wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben
verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch
gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor
personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een
maatschappelijk doel hebben ingezet.

KLIK hier  voor een filmpje van de uitreiking van de Andreaspenning  (zie o.a. vanaf 2:10)

(Ingezonden door Marjan Stomph)