– “About Schmidt” film in Silver Screen Hoekhuis, 21 jan.

Silver Screen Hoekhuis gaat in 2022 het 5e jaar in. Met een lustrumviering op vrijdag 22 april 2022 en een speciaal programma met een muziekdocumentaire en ‘omlijsting’. 

De Corona-maatregelen blijven nog van kracht in het Hoekhuis, met een mondkapjesplicht tijdens het rondlopen en de 1,5-meter maatregel. Tevens de standaardmaatregelen en de nodige ventilatie. Gezien de sociale functie van het Hoekhuis is het corona-toegangsbewijs niet verplicht. Wel vragen wij u bij klachten thuis te blijven. Tevens handhaven we de vooraanmelding om zicht te houden op het aantal bezoekers.
 
Ook in januari organiseren we maar één voorstelling, met maximaal 7 bezoekers.

 
Onderstaand informatie over de film in januari:

Vrijdag 21 januari 2022 vertoont Silver Screen Hoekhuis de Amerikaans film: 
“About Schmidt” 

In deze film uit 2002 speelt een briljante Jack Nicholson de hoofdrol. Hij is Warren Schmidt, die na een succesvolle loopbaan met zijn vrouw wil gaan reizen met de camper. Als zijn vrouw plotseling overlijdt wordt hij op zichzelf teruggeworpen maar besluit toch op reis te gaan, dat tegelijkertijd een zoektocht wordt naar zichzelf.

In de bijlage vindt u de flyer van de film “About Schmidt”.

U kunt zich aanmelden via onderstaand mailadres (in antwoord op deze mail) of mobiele nummer. 

Wijkservicepunt Hoekhuis – Fizeaustraat 3
Inloop 14.00 uur,  aanvang film 14.15 uur
4,= inclusief koffie/thee. Graag gepast betalen.

Namens de werkgroep Silver Screen Hoekhuis
Bert Bakker,

silverscreen.hoekhuis@gmail.com // 06-24479428