“Robot en Frank” film in Silver Screen Hoekhuis, 17 +24 sept.

Onderstaand informatie over de film van Silver Screen Hoekhuis in september:

Vrijdag 17 en 24 september vertoont Silver Screen Hoekhuis de Amerikaanse film:   “Robot & Frank”
 

Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst en gaat over de zestiger Frank, die door zijn beginnende Alzheimer een teruggetrokken en eenzaam leven leidt. Zijn kinderen hebben weinig tijd om hun vader te bezoeken en zijn enige uitstapje is naar de bibliotheek voor de charmante medewerkster Jennifer. Wanneer het steeds slechter gaat met de gezondheid van Frank, besluit zijn zoon om een robot te installeren die voor hem zal zorgen.
Dit is het begin van een onwaarschijnlijke vriendschap.

In de bijlage vindt u de folder van de film.

De beperkende maatregelen blijven in september nog van kracht. Na de aankondiging van vernieuwing/afschaffing van maatregelen op 20 september wordt binnen het Hoekhuis nader bekeken op welke wijze activiteiten worden georganiseerd.

Voor Silver Screen bestaat tot die tijd nog een ‘filmopstelling’, rekening houdend met 1,5 meter afstand. Daardoor kunnen er maximaal 9 personen aanwezig zijn bij de film, inclusief de mensen van Silver Screen (Bert, Claudia, Rosalinda).

Dit heeft als consequentie dat aanmelden verplicht is en dat per voorstelling maximaal 7 (+ 2 mensen van Silver Screen) kunnen deelnemen. 

U kunt zich aanmelden via onderstaand mailadres of via mijn mobiele nummer (zie onder). U kunt daarbij aangeven of u 17 of 24 september wilt komen.

 
Wijkservicepunt Hoekhuis – Fizeaustraat 3
Inloop 14.10 uur,  aanvang film 14.15 uur
3,= inclusief koffie/thee. Graag gepast betalen.


N
amens de werkgroep Silver Screen Hoekhuis

Bert Bakker, silverscreen.hoekhuis@gmail.com // 06-24479428