Proef met de tussentreden

Informatie over proef met de tussentrede in gemeenschappelijke trappenhuizen.

Naar deze proef laten wij als Stadsdorp Rivierenbuurt een leeronderzoek doen door studenten van de Hogeschool van Amsterdam Ergotherapie die daarbij begeleid worden door een ervaren docent. Zij zijn met het onderzoek begonnen in februari 2017.

Waarom laten wij de proef doen?
In diverse wijken van Amsterdam, waaronder onze wijk Rivierenbuurt, De Pijp (Zuid) en Centrum zal het aantal ouderen alleen maar toenemen. Gezien de woningmarkt zullen veel ouderen niet kunnen verhuizen. Een heel aantal van hen woont op twee- en drie- hoog. Een traplift is daar veelal geen mogelijke voorziening.

Op de markt is de Easystepper de tussentrede die op een deel van de traptrede wordt geplaatst en die het mensen met loopproblemen mogelijk kan maken nog wel van de trap gebruik te maken.
Klik hier >> om een filmpje over de easystepper te zien.

In Amsterdam is al in diverse woningen van eigenaren deze voorziening gerealiseerd, bijvoorbeeld ten behoeve van één lid van een gezin met een loopbeperking. En dat blijkt geen bezwaar voor de andere gebruikers van de trap die voorziening niet nodig hebben.
De vraag is echter of dit ook zo zal zijn in gemeenschappelijke trappenhuizen waar mensen geen relatie met elkaar hebben anders dan medebewoner van elkaar zijn. Zijn medebewoners bereid zo’n voorziening te accepteren ten behoeve van een bewoner die zonder hulp de trap anders niet meer op kan. En zijn er mogelijk bezwaren voor medebewoners aan verbonden?
Voor ouderen en toekomstige ouderen wonend in woningen met gemeenschappelijk trappenhuizen zijn dit belangrijke vragen aangezien van hen verwacht wordt zolang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ons onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam is bekend bij het Stadsdeelbestuur en verantwoordelijke ambtenaren van Stadsdeel Zuid Amsterdam en wordt door hen ondersteund.

Hoe gaat de proef in zijn werk?
In de Rivierenbuurt en De Pijp zijn er in één trappenhuis per wijk van 20 maart tot en met 9 april op proef tussentreden geplaatst.

Trappenhuis in de Pijp 

 

 

 

Het betreft panden met verschillende eigenaren (een pand van een woningcorporatie en een pand van een VVE). Dit om direct ervaring op te doen met de consequenties rond toestemming voor zo’n voorziening.

 

Trappenhuis 
Rivierenbuurt

 

 

 

Bewoners worden schriftelijk en mondeling bevraagd over hun ervaringen gedurende de proef.
Studenten gaan onder leiding van de docent de gegevens analyseren en verwerken in een rapport.
Zodra mee bekend is over de uitkomst wordt die uitkomst hier vermeld.

Marjan Stomph
Werkgroep Zorg en Wonen
www.stadsdorprivierenbuurt.nl
info@stadsdorprivierenbuurt.nl