Sociale huurwoningen in Zuid …

STOP VERKOOP EN LIBERALISATIE SOCIALE HUURWONINGEN IN ZUID!

Graag willen wij u oproepen om, samen met andere verontruste huurders, uw stem te laten horen tegen de afbraak van betaalbaar wonen in Amsterdam Zuid. Al eerder is er via verschillende initiatieven in de wijk aan de noodrem getrokken, omdat sociale huurwoningen in een rap tempo voorgoed lijken te verdwijnen uit ons stadsdeel.

Op 22 juni besluit de gemeenteraad over de definitieve kader- en
samenwerkingsafspraken tussen corporaties, de gemeente en huurders. Het
advies van de Bestuurscommissie Zuid heeft daarin een zwaarwegende rol.

Op 11 mei bespreekt de Bestuurscommissie Zuid het concept advies. Het is van belang dat wij, huurders, op deze avond onze stem laten horen en proberen de Bestuurscommissie te bewegen om in heel Zuid (sociale) huurwoningen voor de lage inkomens beschikbaar te houden.

Het doel moet zijn: voorlopig te stoppen met de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen totdat er eindelijk een concrete oplossing komt voor de lange wachtrijen en de vele problemen die hier mee samenhangen.

Daarom roepen wij u op om woensdag 11 mei aanwezig te zijn bij deze vergadering van de Bestuurscommissie Zuid in het stadsdeelkantoor op de President Kennedylaan 923, aanvang 20.00 uur om samen met andere huurders te pleiten voor een stop van verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam Zuid.

(Ingezonden door Herman Melkman)