Vraag & Aanbod

Contactpersoon Hanneke van Sijl: hvansijl@planet.nl

De werkgroep fungeert als “makelaar” tussen vraag en aanbod. Zie voor de werkwijze van de groep bij “Vraag & Aanbod” in de menubalk.

De groep bestaat uit Carolien van den Handel en Hanneke van Sijl.
De groep kan versterking gebruiken.

stadsdorp in Amsterdam