Ontmoetingsruimtes

Contactpersoon: Carin Giesen giesen.cwm@kpnmail.nl

Na de start van het stadsdorpinitiatief begon ook de zoektocht naar ruimtes voor samenkomsten. Enerzijds was er behoefte aan een locatie voor plenaire themabijeenkomsten drie of vier keer per jaar. Anderzijds was was er behoefte aan frequentere en kleinschaliger gelegenheden voor ontmoeting.

Carin Giesen werd de kartrekker en ging aan de slag met hulp en tips van andere stadsdorpers. Sinds februari 2016 sloot Ans Kalkman zich bij haar aan en vormen ze samen de Werkgroep Ontmoetingsruimtes.

In de zoektocht naar locaties bleek al gauw dat het niet meevalt in de Rivierenbuurt geschikte en betaalbare ruimtes te vinden. De stand van zaken is nu als volgt.

Voor de themabijeenkomsten hebben we inmiddels diverse ervaringen opgedaan. Eerst met het Huis van de Wijk, daarna met de Maarten Luther Kerk, toen met Old School, en vervolgens met het woonzorgcentrum Torendael. Daar hebben we vanaf 2015 met tevredenheid gezeten, maar we konden er na april dit jaar niet meer terecht. Voor de bijeenkomst van september was er gelukkig nog ruimte in het Huis van de Wijk, maar daarna ook niet meer. Door een actie van kerngroepvoorzitter Marjan Stomph kunnen we op de bijeenkomst van 28 november terecht in de RAI. Of we er daarna kunnen blijven, is nog niet bekend.

Sinds september 2014 organiseren we een maandelijkse inloop.(link naar Inloop). Bijna 2 jaar konden we terecht in het Buurtlokaal in het ROC-gebouw aan de Geulstraat 9. Daar kwamen gemiddeld rond 20 stadsdorpers op af. Na sluiting per 1 augustus hebben we in het Huis van de Wijk tijdelijk – voor 4 maanden – onderdak gevonden. Voor december 2016 en daarna zijn we hard op zoek. naar een oplossing.

Voor wekelijkse ontmoeting kunnen stadsdorpers terecht bij drie horecatrefpunten in de buurt: IJsland, Time Out en Blek (klik hier >> voor meer info)

Het streven van de Werkgroep Ontmoetingsruimtes is een eigen stadsdorplocatie. Een plek van onszelf, al dan niet in medegebruik door andere partijen (zzp-ers, bewonersgroepen, e.d.). Een plek waar we meerdere keren per week binnen kunnen lopen voor een praatje of voor het samen opzetten van allerlei activiteiten. Dat is dus meer dan een locatie waar we slechts 1x per maand een inloop kunnen organiseren. Het mooiste zou zijn een soort stadsdorpbuurtcafé dat we samen draaiende houden of waar een ondernemer met een sociaal hart die snapt waar het om gaat aan het roer staat.

Er zijn al heel veel locaties bekeken. De werkgroep blijft speuren naar alles wat leeg staat en zoekt samenwerking met o.a. woningcorporaties. Tips van andere stadsdorpers blijven meer dan welkom.

 

 

stadsdorp in Amsterdam