Maandelijkse Inloop

Contactpersoon Carin Giesen: giesen.cwm@kpnmail.nl

Elke tweede zaterdag van de maand is er een stadsdorpinloop. Deze wordt georganiseerd door een team bestaande uit Carin Giesen (coördinator/contactpersoon), Herman Melkman, Joke Schouwenaar en Annemiek de Witte. Met behulp van een rooster zijn telkens twee teamleden aan de beurt om de bijeenkomst in goede banen te leiden, inclusief de nodige taken ter voorbereiding en na afloop. Algemeen invallers zijn Gepke Andringa en Marga Schollaardt.

De locatie voor de inloop is het Huis van de Wijk op de Rijnstraat 115. Vanaf maart 2018 moeten we echter tijdelijk elders onderdak zoeken. Dit vanwege een grootschalige verbouwing van het hele complex waarvan het Huis van de Wijk onderdeel uitmaakt. De verbouwing zal ruim een jaar in beslag nemen. De definitieve beslissing over het tijdelijke onderkomen voor de inloop wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

stadsdorp in Amsterdam