Generaties

Ons Stadsdorp is tot nu toe een beweging voor en door ouderen zelf. De werkgroep Generaties verkent de mogelijkheden om ook andere generaties erbij te betrekken. Dit vanuit het besef dat zo’n verbinding tussen generaties in deze tijd niet vanzelfsprekend is; jongeren en ouderen leven grotendeels langs elkaar heen.
Ons uitgangspunt is dat voor plezierig ouder worden in je eigen buurt dwarsverbanden tussen generaties niet mogen ontbreken. Zulke wederzijdse contacten brengen meer levendigheid in de buurt, werken verrijkend, activerend, inspirerend. Door elkaar te
kennen, kunnen generaties vervolgens ook wat voor elkaar betekenen, vanuit eigen kwaliteiten, talenten, (levens)ervaring en gezondheidstoestand. Zo kunnen ouderen bv. als ze zelf minder mobiel worden, op een natuurlijke manier een beroep doen op
jongere buurtgenoten.

De werkgroep startte voorjaar 2015 en is inmiddels enkele keren bij elkaar geweest. Dat leverde de volgende vragen en ideeën op:
– Hoe willen we andere generaties betrekken bij het Stadsdorp? Gaan we uitsluitend samenwerken of willen we dat ze ook integreren in het Stadsdorp?
– Op wie richten we ons? Op bepaalde leeftijdsgroepen, op (jonge) gezinnen of alleenstaanden, op mate van binding met de buurt
– Welke ideeën hebben we om generaties bij elkaar te brengen?

We zien vooral mogelijkheden door samen leuke en inspirerende activiteiten te ondernemen, waarbij talenten, kwaliteiten en (levens)ervaring van diverse generaties uit de buurt worden ingezet. Doel is elkaar leren kennen, inspireren en plezier hebben met elkaar.
Voorbeelden: muziek/theaterproductie onder vakkundige leiding; wedstrijdachtige activiteiten ((bv. balspelen, schaken); ouderen koken voor jonge gezinnen; pas afgestudeerden van hogeschool/ universiteit komen iets vertellen of laten horen/zien over hun vak; ouderen lezen voor of vertellen (levens)verhalen op basisscholen in de buurt; generaties wisselen uit over hun beleving van de buurt
(sociaal, fysiek, cultureel) en gaan samen aan de slag met de gewenste
veranderingen.

Oproep
We maken graag gebruik van suggesties en ervaringen van anderen. Ook als u ons initiatief toejuicht óf juist niets ziet in verbinding met andere generaties, meld het ons!

Reacties naar: info@stadsdorprivierenbuurt.nl
De initiatiefnemers: Carin Giesen, Carolien van den Handel en Ida Kleiterp.

stadsdorp in Amsterdam