Binnenbuurten

Contactpersoon Andrea Balk:  balkandrea@kpnmail.nl

In meerdere stadsdorpen in Amsterdam heeft men zogenaamde binnenbuurten opgericht. In alle stadsdorpen wil men het nabuurschap ontwikkelen: elkaar leren kennen, activiteiten samen doen en indien nodig ondersteuning vragen en bieden. Omdat de schaal van een stadsdorp daar meestal te groot voor is, is het idee ontstaan voor kleinere buurten binnen het stadsdorp. Het is gemakkelijker om met elkaar iets af te spreken en/of diensten te ruilen.
De werkgroep Binnenbuurt, bestaande uit Marjan Stomph  en Andrea Balk, hebben in het afgelopen half jaar gekeken waar de meeste belangstelling is voor het vormen van een binnenbuurt en hoe we globaal de grenzen hanteren.

SDRthemabijenkomstbb

Eerder vormde de inleiding van Yvonne Telenga, bestuurslid van Stadsdorp Zuid, een eerste kennismaking met ‘Binnenbuurten’, en de manier waarop Stadsdorp Zuid dat aanpakt.

Inmiddels is in april 2016 de eerste binnenbuurt ‘Veluwebuurt’ van start gegaan en in juni 2016 de tweede: “Wielingenbuurt’. In de nieuwsbrieven wordt hierover melding gedaan. Beide buurten hebben twee coördinatoren die de adreslijsten bijhouden en een brug vormen naar de deelnemers en de werkgroep. Een handleiding voor hen is beschikbaar. Ieder stadsdorplid in deze buurten is vrij zich hierbij wel of niet aan te sluiten. Met elkaar wordt besproken welke activiteiten men wenst en hoe vaak men bij elkaar komt.
Bij voldoende animo vanuit onze stadsdorpers gaan we verder met de overige binnenbuurten.’

 

stadsdorp in Amsterdam