Interne organisatie

Stadsdorp Rivierenbuurt is een informele vereniging, opgericht door bewoners uit de Rivierenbuurt. 
De kerngroep is de trekker van het Stadsdorp en zet zich met name in voor de continuïteit van het Stadsdorp. Dat betekent zorgen voor positieve verbondenheid in en vanuit het Stadsdorp. Dus zorg voor contacten in het Stadsdorp en vanuit het Stadsdorp met partijen daar buiten. De kerngroep houdt zich daarnaast met praktische zaken bezig zoals het beheer van mailverkeer, het deelnemers-bestand, organiseren van themabijeenkomsten, verzorgen van de nieuwsbrieven, vraag en aanbod via de Bruggetjes. Ook zijn de kerngroepleden in sommige werkgroepen vertegenwoordigd.

Ondersteuning krijgt de kerngroep van de klankbordgroep die gevraagd en ongevraagd adviseert. Als adviseurs zijn deelnemers van andere Amsterdamse Stadsdorpen van belang, met name die in Stadsdeel Zuid.

Het Stadsdorp kent:
– de kerngroep, met de leden : Marjan Stomph, Hanneke van Sijl, Carolien van den Handel en Andrea Balk
– een klankbordgroep (flexibel aantal rond de 9 personen)
– werkgroepen, die zich met een bepaald thema bezighouden, zoals: zorg en wonen, de maandelijkse inloop, binnenbuurten, generaties, vraag & aanbod-makelgroepje, en de website
– door de deelnemers zelf opgerichte activiteitengroepen, voor bv. wandelen, lezen, poëzie, het koor, en samen eten; zie de pagina “Wat we doen”
– kascommissie, met een per jaar wisselende samenstelling.

stadsdorp in Amsterdam