Geldzaken

Ons stadsdorp draait op de vrijwillige inzet van personen. Wij kennen geen ledencontributie. Niettemin maken wij kosten. Daarom vragen wij een vrijwillige bijdrage van minimaal 10 euro per jaar. Dit vormt een basis voor de “vaste lasten”. Denk aan zaalhuur, deze website, en de aanschaf van kantoor- en andere artikelen. Voor deelname aan sommige van onze activiteiten vragen wij een aanvullende vrijwillige bijdrage. Dit om de specifiek voor die activiteit gemaakte kosten te dekken.

Na een eerdere waarderingssubsidie in 2014, hebben wij in 2017 opnieuw subsidie van het stadsdeel Zuid gekregen.

Een kascommissie controleert jaarlijks het beheer van de financiën. Zie daarover de laatste Nieuwsbrief in het voorafgaande jaar.

Wij zijn een “informele” vereniging en staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 67491928.

Ons bankrekeningnummer is: NL16 TRIO 0338 5062 76
tnv. Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam.

stadsdorp in Amsterdam